Partners

Door strategische partnerschappen met bedrijven en organisaties willen wij belangrijke impulsen geven aan de binnenvaart en het spoorvervoer.

 

Abfall_Inform
Al sinds 1997 ondersteunt Abfall-inForm transportbedrijven bij afvaltransporten en geeft cursussen voor transportvergunningen en Duitse "Entsorgungsfachbetriebe".

 

BLN-KSV
Binnenvaart Logistiek Nederland: dé ketenbrede brancheorganisatie ván en vóór de binnenvaart.

The_Blue_Road
Een nieuw, overkoepelend merk voor de hele Nederlandse binnenvaart. Een merk dat past bij de eigenschappen van de branche en dat de hele branche met elkaar verbindt. En een merk dat overheid, gemeenten en bedrijven stimuleert om de binnenvaart actiever in te zetten door het communiceren van een heldere en onderscheidende belofte.

Bonapart
Is het toonaangevende nieuwsportaal voor de Duitstalige binnenvaart in Europa. Bonapart schrijft over mensen, politiek, techniek, economie, organisaties, overheid, havens, vaarwegen en veel meer.

 

logo-dmt
Een kort statement voor de camera, een interview in een studio, een achtergrondgesprek met journalisten, een persconferentie of de communicatie bij een crisis, die Medientrainer bereiden u optimaal voor.

 


Inland_Links
InlandLinks is ontwikkeld op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam in samenwerking met de Vereniging van Inland Terminaloperators. InlandLinks is hét platform waarop Inland Terminals zich gezamenlijk aan de markt presenteren.

Logistik_Nrw
De LOG-IT Club is hét logistiek portaal voor de Duitse bondsstaat Nordrhein-Westfalen en informatie- en communicatieplatform voor de LogistikCluster NRW.

logo
Bij LogoS draait het om de online samenwerking tussen particuliere binnenvaartondernemers door middel van het getal. Leden maken online hun eigen reisprognoses via een “gestandaardiseerd” calculatiemodel. Hieruit ontstaat onder andere een marktindex-grafiek waaruit een marktbeeld is af te leiden: de LogoS|index..

Schiffahrthafen
Hét Duitse magazin voor internationaal vervoer en logistiek informeert over haven- en binnenvaart gerelateerd goederenverkeer in Europa.

Schuttevaer
Weekbald Schuttevaer is dé krant voor maritiem Nederland.